Kainuun ammattiopisto, opiskelu koulutusaloilla

Esimerkkinä puhdistuspalveluala.

Kainuun ammattiopiston kotityö- ja puhdistuspalvelualalla maahanmuuttajataustaiset opiskelijat opiskelevat yhdessä suomalaisten opiaskelijoiden kanssa, jolloin heidän suomen kielen taitonsa kehittyy.

Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaukseen käytetään tarvittaessa enemmän aikaa, kuin suomalaisille opiskelijoille. Tukiopetusta luokkaopetuksen yhteydessä on järjestetty yhdessä MAVA-ohjaajan kanssa.
Tarvittaessa opetusta järjestetään ainoastaan maahanmuuttajista koostuvissa pienryhmissä.
Tällä hetkellä puhdistuspalvelualalla opiskelee yhdeksän maahanmuuttajataustaista henkilöä.

Puhdistuspalvelualalla ammattitaitovaatimuksissa eräs arvioinnin kriteeri on: Eri kulttuureja ja kielitaustaisia edustavat, moniammatilliset työyhteisöt ja sidosryhmät sekä heidän kanssa toimiminen.

Linkkejä materiaaleihin, joita puhdistuspalvelualalla käytetään selkokielisessä opetuksessa

Yhteystiedot

Kainuun ammattiopisto
Opintie 3, Oppi 4
87100 Kajaani

Puh: 044 797 0825
aino.uppa@nullkao.fi