Ohjaajan työkalupakki

Ohjaajan työkalupakki

•    kuvaa kotouttamistyötä tekevät toimijat
•    kertoo, millaisia kotoutumiseen liittyviä työtä toimijat tekevät
•    ehdottaa pelkistettyjä kotoutumispolkuvaihtoehtoja erilaisissa tilanteissa olevien kotoutujien tueksi
•    kuvaa toimijakohtaisesti alueellisen toimintaympäristön ja palvelut