Materiaalilinkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä ja nettisivustoja

Alakohtaisia opetusmateriaaleja

Kympit-hanke on kerännyt sivustolle Internetissä olevaa oppimateriaalia, sanastoja ja opettajan tukimateriaalia. Sivuilta löytyy materiaalia terveydenhoitoalalle, metallialalle ja auto- ja kuljetusalalle. (www.kiekuma.fi/?page_id=365)

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista. (www.edu.fi/download/141229_maahanmuuttajien_oppimateriaalikartoitus_25042012.pdf)

ISOK-hanke oli itäsuomalainen maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen yhteistyöhanke. Hankkeen sivuilta löytyy mm. verkkokursseja sekä materiaaleja kuten ammatilliset osaamiskartoitukset ja ammatilliset sanastot. (www.isok.fi)

Hygieniaosaaminen selkokielellä. (www.edu.fi/hygieniaosaaminen)

Puhdistuspalvelu. (www.hyria.fi/files/87/Puhdistuspalvelu.pdf)

Purtavaa puhtaasti. (www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/)

Ruokatieto (www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-elintarvikehygienian-perusteet/opettajamateriaali/elintarvikkeiden-hygieniaa-uhkaavat-tekijat)

Maahanmuuttajakoulutusten verkkomateriaaleja. (www.edu.fi/ammattikoulutus/matkailu-_ravitsemis-_ja_talousala/verkkomateriaaleja/materiaaleja_maahanmuuttajien_koulutukseen)

Puhtausala ry verkkokauppa (www.puhtausala.fi/verkkokauppa)

Hoiva ja huolenpito (www.hyria.fi/files/160/Hoiva_ja_huolenpito.pdf)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkinnon perusteet, selkokielinen materiaali (www.hyria.fi/files/5144/Sosiaali-_ja_terveysalan_perustutkinnon_perusteet_selkokielella.pdf)