Korkea-asteen koulutukset

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kajaanin kaupungin omistama osakeyhtiö, josta on valmistunut yli 5500 ammattilaista työelämän tarpeisiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu palvelee toiminnallaan alueen kehitystarpeita hyvinvoinnin, teknologian ja viestinnän sekä matkailun alueilla. Ammattikorkeakoulu edistää toiminnallaan alueen mahdollisuuksia kehittyä huippuammattilaiseksi valitsemillaan saroilla: aktiviteettimatkailussa, sairaan- ja terveydenhoidossa, liiketoimintaosaamisessa ja yrittäjyydessä sekä ICT- teollisuudessa ja kone- ja kaivostekniikassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on kolme vieraskielistä koulutusohjelmaa: Degree Programme in
International Business, Degree Programme in Tourism ja Degree Programme in Sports and Leisure Management, joissa opiskelee vuosittain noin sata tutkintotavoitteista ulkomaalaista opiskelijaa.

Tämän lisäksi Kajaanin ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain keskimäärin 70 vaihto-opiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluista.

AIKOPA

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA on Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen aikuiskoulutusyksikkö. AIKOPA järjestää ammatillista ja korkea-asteen täydennyskoulutusta sekä avointa korkeakouluopetusta. Lisäksi AIKOPAssa on järjestetty muun muassa maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutuksia.