Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut jakautuvat kahteen yksikköön; maahanmuuttajayksikköön ja vastaanottokeskukseen. Maahanmuuttajayksikön asiakkaina ovat kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä perheenyhdistämisprosessin kautta tulleet pakolaisten perheenjäsenet. Vastaanottokeskuksen asiakkaina ovat turvapaikanhakijat.

Maahanmuuttajayksikön perustehtävänä on tuottaa alkuvaiheen kotouttavan sosiaalityön, terveydenhoidon sekä ohjauksen ja neuvonnan palveluja asiakkaille ensimmäisen 3-4 vuoden ajan. Vastaanottokeskus tuottaa asiakkailleen turvapaikkaprosessin ajan vastaanottolain edellyttämät majoituspalvelut sekä välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Toimintaa ohjaavat Kajaanin kaupungin arvot; oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen sekä maahanmuuttajapalveluiden omat arvot; tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja luottamus. Tavoitteena on tukea kaikkien asiakkaiden osallisuutta, omatoimisuutta ja elämänhallintaa.

Osa palveluista tuotetaan yhteistyössä Kainuun SOTE-palvelujen kanssa.

Yhteystiedot

Kajaanin maahanmuuttajapalvelut
Asta Komulainen
Kalliokatu 7
87100 Kajaani

Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Lisätietoja