Kianta-Opisto

Kianta-Opisto on Suomussalmen kunnan ylläpitämä kansalaisopisto.

Opisto tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle järjestämällä kädentaitojen, musiikin ja taideaineiden, liikunnan ja terveyden edistämisen sekä kansalaistaitojen ja vieraiden kielten opetusta kaikenikäisille. Toiminnan tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia ja aktiivista otetta elämään.

Kianta-Opistossa opiskelee vuosittain noin 3900 kurssilaista. Kurssien määrä on noin 300 ja opetustuntien määrä noin 8500.

Kianta-Opisto järjestää Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduuleja sekä suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. Opiskelijamäärä on vuosittain noin 50.

Yhteystiedot

Kianta-Opisto
PL 40
89601 Suomussalmi

Puhelin

rehtori 044 775 3148
toimisto 044 777 3157, 044 777 3212
kianta-opisto@nullsuomussalmi.fi

Lisätietoja

www.suomussalmi.fi/kianta-opisto