Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Maahanmuuttajataustaisen alle kouluikäisen lapsen kotoutumista tuetaan päivähoidossa. Kotoutuminen uuteen kasvu- ja elinympäristöön ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttävät yhteistyötä eri viranomaistahojen ja perheen välillä. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma ja kotouttamisohjelma ovat toimeenpanevia asiakirjoja, jotka linjaavat kunnassa tarjottavia palveluja ja mm. sitä, millaisia tukipalveluja maahanmuuttajataustaisella lapsella ja perheellä on mahdollisuus saada.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen oppimista suomi toisena kielenä S2-opetuksen suunnitelman pohjalta arjen vuorovaikutustilanteissa ja pienryhmätoiminnassa.
Kajaanissa varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori.

Perusopetus

Kun lapsi ja nuori on 7-16 -vuotias, kuuluu hän perusopetuksen oppilaaksi. Maahanmuuttajataustainen oppilas, joka ei osaa suomen kieltä, opiskelee ensin valmistavan opetuksen luokassa n. 1 vuoden ajan pääsääntöisesti suomen kieltä. Sen jälkeen hän siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Tarvittaessa hän saa tukea koulun käyntiin tukiluokasta.

Kajaanissa maahanmuuttajaopetuksen tukena toimii perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori.


Yhteystiedot

Kajaanin kaupunki
Sivistyspalvelut
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Helena Okkonen, varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori
Puh. 044 7100 000
helena.okkonen@nullkajaani.fi

Sanna Lanki, perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori
Puh. 044 7100 001
sanna.lanki@nullkajaani.fi

Lisätietoja