Lohtaja-Huuhkajanvaara-Pikku-kettu kyläyhdistys ry

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Pikku-kettu kyläyhdistys ry on perustettu 8.11.2001. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvointia monella tavalla, järjestämällä yhteisiä tapahtumia, lasten kerhotoimintaa sekä ylläpitämällä Nettikahvilaa yhteistyössä Kainuun Nuotan kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toimintaa toteutetaan mm. projekteina.

Kyläyhdistys hallinnoi huhtikuusta 2013 lukien Matalan kynnyksen työllistämistalo -hanketta. Työllistämishankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla projektiin osallistuvat henkilöt pääsevät eteenpäin elämässään ja sopeutumisessaan suomalaiseen kulttuuriin. Projektissa käytetään TE-toimiston ja TYP:in tarjoamia työllistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Työllistämistoimenpiteiden kohteena ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat (suomenkielen harjaannuttaminen ja suomalaisen työkulttuurin omaksuminen).

Yhteystiedot

Lohtajan Nettikahvila
Syväojankatu 2
87700 Kajaani

Toimisto puh. 044 754 7494
Asiakaspalvelu puh. 044 749 0017
info@nulllohtajannettikahvila.com

Lohtaja-Huuhkajanvaara-Pikku-kettu kyläyhdistys ry
puheenjohtaja Sirpa Heikkinen
Puh. 046 902 2333
sirpa.a.heikkinen@nullgmail.com

varapuheenjohtaja Ritva Mikkonen
Puh. 050 514 6180
ritva.mikkonen@nullpp1.inet.fi

sihteeri Mikko Luiro
Puh. 045 310 8908
mikko.luiro@nullgmail.com

Lisätietoja

Lohtajan nettikahvila www.lohtajannettikahvila.com