Kainuun Nuotta ry

Kainuun Nuotta ry on vuonna 1995 perustettu Kainuun kylä- ja asukastoimikuntien ja yhdistysten maakunnallinen kehittäjä- ja katto-organisaatio. Sen toiminta-alueeseen kuuluu 150 asukastoimikuntaa ja -yhdistystä. Kainuun Nuotta ry:n tavoitteena on kehittää asuinalueita ja niiden asukkaiden toimintamahdollisuuksia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Kainuun Nuotta on toimija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään alueen väestön hyvinvointia ja työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä edistämään suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tarkoituksena on Kainuun alueen asukkaiden yhteisten asioiden kehittäminen: asuinalueiden välisen yhteistyön ja viestinnän kehittäminen, elinvoimaisuuden kehittäminen, asukkaiden tiedollisten ja taidollisten tasojen vahvistaminen, maakunnasta ulospäin tapahtuvan yhteistoiminnan kehittäminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen Kainuun alueella.

Kainuun Nuotta ry:n toimipisteitä ovat Teppanakeskus ja Kohtaamispaikat Monika ja Nettikahvila Kajaanissa sekä Perhepirtti Suomussalmella. Yhdistykset voivat varata toimipisteiden tiloja käyttöönsä maksutta.

Kainuun Nuotta ry on vahva alueellinen maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyön toimija, joka omassa toiminnassaan toteuttaa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden periaatteita sekä edistää kulttuurienvälisyyttä. Kohtaamispaikat ovat monikulttuurisen toiminnan kokoajia ja matalankynnyksen foorumeita, jotka mahdollistavat arkipäivän kohtaamisen ja osallisuuden. Työtä tehdään vahvasti alueellisissa verkostoissa. Toiminnan perustana on asiakaslähtöisyys ja laaja verkostoyhteistyön rakentaminen, jota kehitetään kolmannen sektorin roolin ja kansalaisyhteiskunnan näkyväksi tekemiseksi. Toiminnalla edistetään kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistetaan maahanmuuttajien osallisuutta yhdistystoiminnassa.

Kainuun Nuotta ry toteuttaa toimintaa useiden eri rahoittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhteystiedot

Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja
Teppanakeskus
Ilmarintie 6
87200 Kajaani

Puh. 040 585 3645
veli-matti.karppinen@nullkajaani.net

Lisätietoja

  • Lisätietoa toiminnasta: www.kainuunnuotta.net
  • Kohtaamispaikka Monika, pääkirjasto, Seminaarinkatu 15, Kajaani
  • Kohtaamispaikka Nettikahvila, Syväojankatu 2, Kajaani
  • Kohtaamispaikka Perhepirtti, Tietäväisenkatu 1, Suomussalmi