Kajaanin lukio

Kajaanin lukiossa on monipuolinen kurssitarjonta yleislinjalla ja lisäksi valtakunnallinen erityistehtävä kuvataiteessa ja musiikissa. Oppilaitos edistää sellaisten taitojen kehittymistä, jotka auttavat opiskelijaa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Lukiosta opiskelija saa erinomaisen pohjan kaikkeen jatkokoulutukseen.

Aikuislinja toimii etälukioperiaatteella ja tarjoaa aikuisille tutkintotavoitteista ja jatko-opintoihin valmentavaa yleissivistävää opetusta yhteistyössä Isoverstaan kanssa.

Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto suoritetaan tavallisesti kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika voi vaihdella kahdesta neljään vuoteen. Opiskelija voi suuntautua opinnoissaan yksilöllisesti tekemällä sellaisia kurssivalintoja, joista on hyötyä jatko-opintojen, työelämän ja omien kiinnostuksenkohteiden kannalta. Lisäksi lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin, jolla voi osoittaa osaamisensa ja harrastuneisuutensa taito- ja taideaineissa.

Vieraskieliset opiskelijat opiskelevat oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus joko suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) tai suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaan.

Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa koko lukioajan opiskelun eri vaiheissa. Ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opinto-ohjelmaa ja ylioppilaskirjoituksia sekä tukee jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.

Lukioon haetaan valtakunnallisessa ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulun oppimäärä, ja päättötodistuksen lukuaineiden tulee olla vähintään 7,00. 
Lisäksi kuvataide- ja musiikkilinjoille on pääsykoe.

Yhteystiedot

Kajaanin lukio
Vuorikatu 2
87100 Kajaani

Yhteyshenkilö

Jaana Leinonen
jaana.leinonen@nullkailu.fi

Lisätietoja