Kaukametsän opisto

Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka päätehtävä on tarjota kansalaisopisto-opetusta eri-ikäisille kuntalaisille.

Vapaan sivistystyön suomi toisena kielenä -kursseja järjestetään eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla A1-B2. Kurssit on suunniteltu pääasiassa kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jääville maahanmuuttajille, esimerkiksi työssä käyville maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille, vaihto-opiskelijoille sekä niille, jotka haluavat kehittää ja ylläpitää jo hankittua suomen kielen taitoa. Perinteisen ryhmäopetuksen lisäksi opisto järjestää tarvittaessa myös suomen kielen yksilö-, pienryhmä- ja etäopetusta.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestetään aikuisille, kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille. Koulutukset järjestetään moduulimuotoisena työvoimakoulutuksena ja niihin haetaan TE-toimiston kautta.

Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja kielitaitotutkintoja, joiden kehittämisestä vastaavat Opetushallitus ja Jyväskylän yliopisto. Tutkintoon voivat osallistua kaikki kielitaidostaan virallisen todistuksen haluavat riippumatta siitä, missä tai miten taito on hankittu. Maahanmuuttajille tarkoitettu suomen kielen keskitason tutkinto järjestetään Kaukametsän opistossa neljä kertaa vuodessa: tammi-, huhti-, elo- ja lokakuussa. Jos haluat ilmoittautua tutkintoon, ota yhteyttä opiston toimistoon.

Vieraiden kielten kursseilla maahanmuuttajat voivat opiskella esimerkiksi englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, venäjää, espanjaa, italiaa, viroa ja karjalaa. Opiskelu näissä ryhmissä edellyttää kohtalaista suomen kielen taitoa, sillä opetuskielenä käytetään yleensä suomea. Venäjää puhuville maahanmuuttajille on tarjolla englannin kielen kursseja, joiden opetuskielenä on venäjä.

Kaukametsän opiston visuaalisten taiteiden koulussa annetaan lapsille suunnattua kuvataiteen ja käsityön taiteen perusopetusta.  Kouluissa voi opiskella yhteensä seitsemän vuoden ajan tai osallistua yksittäisille kursseille. Visuaalisten taiteiden kouluissa tutustutaan väreihin, esineisiin, muotoiluun, luontoon ja taidehistoriaan liittyviin asioihin. Eri kursseilla opitaan tekemään mm. painotöitä sekä muovailemaan ja rakentelemaan erilaisilla materiaaleilla – tutuksi tulevat esimerkiksi savi, paperimassa ja erilaiset luonnonmateriaalit. Opetukseen voivat osallistua kaikki perusasteen 1.-9. luokan oppilaat, valmentavaan opetukseen myös alle kouluikäiset.

Kaukametsän musiikin kursseilla voi opiskella sekä yksilöopetuksessa että ryhmäopetuksessa.  Yksilöopetuksessa soitinopintojen keskeisenä sisältönä on perehtyä pääinstrumentin perustekniikkaan ja -ohjelmistoon.  Soitto-ohjelmisto valitaan opetuksen tarpeiden mukaan. Sisältöalueita solistisessa opetuksessa ovat perustekniikan ja ohjelmiston lisäksi musiikin lukutaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus. Solistisessa opetuksessa annetaan viikoittain yksi 30 minuutin tunti kurssin keston ajan.

Sanataiteen perusopetuksen tavoitteena on perehdyttää oppija monipuolisesti sekä kirjallisuuteen ja sen hyödyntämiseen oppijan omassa kirjallisessa ilmaisussa että puheen ilmaisussa. Perusopinnoissa pyritään antamaan kokonaiskuva sanataiteen osa-alueista, jotka voidaan jaotella kolmeen ryhmään; kirjoittamisen taitoon perehdyttävät opinnot, lukemisen taitoon ja kirjallisuuteen perehdyttävät opinnot sekä puheen taitoon ja kuuntelemisen taitoon perehdyttävät opinnot.

Yhteystiedot

Kaukametsän 
kongressi- ja kulttuurikeskus
Koskikatu 2-4, PL 251
87101 Kajaani

etunimi.sukunimi@nullkajaani.fi

Lisätietoja