Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Työllistämme maahanmuuttajia harjoittelujaksoille, työkokeiluun ja palkkatuettuun työsuhteeseen.

Maahanmuuttajien työllistämisen tavoitteena on parantaa heidän kielitaitoaan, tutustuttaa suomalaiseen työelämään ja työpaikkakulttuuriin sekä laajentaa heidän sosiaalista verkostoaan. Tutustuminen työkulttuuriin tapahtuu eri toimipisteissämme: Kierrätyskeskus Entringissä, Kylätalo Vanahiksella, mistä löytyy ikäihmisten palvelutoimintaa, koululaisten iltapäiväkerho ja nuorisotilat. Työtoiminta tapahtuu pääasiassa parityöskentelynä, jolloin perehdyttäminen ja kielenoppiminen on tehokkainta. Työpariksi pyritään löytämään aina puhelias ja ulospäin suuntautunut työntekijä.

Pyrimme kehittämään koulutuksella ja neuvonnalla työnohjaajien valmiuksia toimia maahanmuuttajien kanssa. Myös yhteistyöverkoston laajentaminen ja yhteistyön tiivistäminen monikulttuurista työtätekevien järjestöjen ja viranomaisten kanssa kuuluu kehittämistyön painopistealueisiin.

Yksi tärkeimmistä maahanmuuttajien kotouttamiseen vaikuttavista asioista on työelämään mukaan pääseminen ja sitä kautta muuhun yhteiskuntaan integroituminen. Tähän haluaisimme lisää varoja ja resursseja tulevaisuudessa. Ylätason tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen ja tasa-arvon parantaminen niin, että kaikki ovat samassa asemassa työmarkkinoilla ja laajemmin koko yhteiskunnassa.

Yhteystiedot

Mauri Saastamoinen, toiminnanjohtaja
Puh. 040 517 8570
mauri.saastamoinen@nullnakertaja.net

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry
Särkilahdentie 1
87830 Nakertaja

Lisätietoja

www.nakertaja.net