Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalvelut

Kajaanin maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on turvata Kajaaniin muuttavien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyvinvoinnin perusta luomalla edellytyksiä turvalliselle ja sujuvalle arjelle sekä kotoutumiselle.

Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa keskitytään asiakaslähtöiseen kotouttavaan toimintaan ja turvapaikanhakijoiden asumisviihtyvyyden lisäämiseen, turvalliseen asumiseen sekä arjen tukemiseen. Toiminta on asiakasta tukevaa ja osallistavaa.

Tavoitteena on antaa tietoa toimintamahdollisuuksista ja palveluista, ohjata asiakkaita oikeiden ja tarpeen mukaisten palvelujen piiriin, auttaa muodostamaan palveluista tarkoituksenmukainen kokonaisuus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä tukea omien voimavarojen käyttöön ottamista ja valinnan mahdollisuuksia.

Lisätietoja