Tiedonsiirtolomake

Mihin tarkoitukseen tiedonsiirtolomaketta käytetään?

Nivelvaiheohjauksessa on keskeistä tietojen siirto koulutuksen ja muun kotoutumista tukevien toimenpiteiden jatkuessa.

Mitä tietoa kerätään?

Lomaketta käytetään koulutus- ja kotoutumispolun etenemisen kannalta välttämätön tiedon siirtämisessä. Välttämättömiä tietoja ovat mm. kotoutujan koulutus ja työhistoria, oppimisen tuki sekä oppimisympäristössä huomioitavat seikat. Lomakkeeseen kirjataan asiakkaan kannalta positiivista tietoa. Tiedot eivät vaikuta kurssi- tai tutkintoarviointeihin.

Kuka siirtää ja kenelle asiakasta koskevaa tietoa?

Tiedonsiirtolomake on luottamuksellinen asiakirja. Asiakas ja kotoutumistoimenpiteestä tai koulutuksesta vastaava henkilö täyttävät lomakkeen yhdessä. Toimenpiteen päättyessä asiakas siirtää itse lomakkeen seuraavasta toimenpiteestä vastaavalle henkilölle.

Hankkeiden välistä yhteistyötä tiedonsiirtolomakkeen luomisessa

Tiedonsiirtolomakkeen luomisessa POLKU-hanketoimijat tekivät yhteistyötä MANO-hankkeen kanssa. MANO-hanke oli Oulun kaupungin opetustoimen erityisen tuen keskuksen rahoittama EU-hanke, joka toteutettiin vuosina 2010–2013.

LATAA TIEDONSIIRTOLOMAKE TÄSTÄ (WORD) >