Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta

Kolmas sektori

Kolmas sektori tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa pääasiassa järjestöjä, säätiöitä ja uusosuuskuntia.

Kolmannen sektorin toimintaan sisältyy sekä palkkatyötä että vapaaehtoistyötä. Toiminta on yksityistä, voittoa tavoittelematonta, itsehallinnollista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Kolmannen sektorin vahvuutena on kyky yhdistää palkkatyötä ja vapaaehtoistyötä ja tuottaa hyötyjä yhdistämällä yhteiskunnan eri osaamisalueita.

Kolmas sektori on Suomessa tuottanut palveluita erityisesti toimintaan, jossa perinteinen yritystoiminta ei ole ollut kannattavaa. Kainuulainen kolmannen sektorin perustoiminta muodostuu kansalaisjärjestöistä.

Kainuulaiset järjestöt ovat kansalaisvaikuttamisen kanava. Järjestöt ovat palveluntuottajia ja tärkeitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita. Järjestötoimintaa tarvitaan kolmannen sektorin kotoutumispolun rakentamiseen.

Kansalaisten arjessa toteutuva matalan kynnyksen toiminta mahdollistaa sosiaalisten tukiverkostojen muodostumisen ja luontevan keskinäisen kanssakäymisen maahanmuuttajan kotoutumisprosessiin.

Linkit toimijakohtaisille POLKU -ohjausmallia rakentamassa olleiden järjestöjen sivuille:

Maahanmuuttajien yhdistykset

Maahanmuuttajien yhdistykset ovat kulttuuriorientoituneita järjestöjä, jotka edistävät toiminnallaan oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, sosiaalista yhdessäoloa ja tukevat perheiden arkea. Maahanmuuttajayhdistysten kulttuurituntemus ja osaaminen edistävät kotoutumista.

Maakunnallinen järjestöfoorumi

Maakunnallinen Järjestöfoorum on kansalaisjärjestöjen alueellisen toiminnan yhteistyöelin. Yhteiset toiminnan linjaukset on tehty Kainuun maakuntaohjelmaan.

Järjestöfoorumin kokoonpano

 • Etnika Kainuu ry (maahanmuuttaja-yhdistykset)
 • Kainuun 4 h (nuorisotyö)
 • Kainuun eläkeläiset (ikääntyvien toiminta)
 • Kainuun kulttuuriyhdistys ry (kulttuuritoiminta)
 • Kainuun Liikunta ry (liikuntajärjestöt)
 • Kainuun luonnonsuojelupiiri (luontoharrastajat)
 • Kainuun Nuorisofoorum (nuorisotyö)
 • Kainuun Nuotta ry (kylä- ja asuinaluetoiminta)
 • MLL:n Kainuun piiri ry (perhetoiminta)
 • Kainuun työttömät 
Kapova ry (potilas- ja vammaisjärjestöt)

Järjestöfoorumin kautta toimivien järjestöjen lisäksi kaikissa Kainuun kunnissa on lukuisia muita paikallisesti toimivia järjestöjä, kuten:

 • Kainuun Martat (kotitalousneuvonta)
 • 
SPR yhdistykset (auttamistehtävät, ystävätoiminta)
 • KaMi ry (sosiaalinen vahvistaminen, hyvä arki)
 • Unicef (kehitysapu ja humanitäärinen apu)
 • UNwomen (kehitysapu ja naisten auttaminen)