Kansalaisopistot

Kainuussa on useita kansalaisopistoja. Kaikissa Kainuun kunnissa on vapaan sivistystyön lain edellyttämää kansalaisopisto-opetusta, jonka tavoitteena on tarjota opiskelumahdollisuuksia eri ikä- ja väestöryhmille sekä herättää kuntalaisten, mukaan luettuna maahanmuuttajien, kiinnostus omaehtoiseen opiskeluun.

Opintosetelit

Opetushallitus tarjoaa vuosittain opistoille mahdollisuuden hakea maahanmuuttajille suunnattua opintoseteliavustusta.

Kianta-opisto ja Kaukametsän opisto järjestävät työvoimapoliittista maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Kaukametsän opisto järjestää turvapaikanhakijoille suomen kielen koulutusta sekä yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) 4§:n mukaisia yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä.

Kainuun Kansalaisopistot:

Lisätietoja