Toisen asteen koulutukset

Toisen asteen opinnoilla on merkittävä rooli kouluttautumisessa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat sijoittuneet tutkintoon johtaviin ammatilliseen ja lukiokoulutuksen sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen (Mava). Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänelle järjestetään mahdollisuus suomi toisena kielenä opintoihin.

Vieraskielisiä opiskelijoita tuetaan tarvittaessa etenkin kielten opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarpeen mukaan huomioon opiskelijoiden äidinkieli ja kulttuuri. Opetusjärjestelyillä pyritään tukemaan opiskelijoiden omaa kielellistä identiteettiä enemmistökielen ja -kulttuurin rinnalla.

Ammatillinen koulutus

Kainuun ammattiopisto järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. 
Kainuun ammattiopisto (KAO) on osa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitosta, jonka muodostavat Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto

Opinto-ohjaus KAO:ssa

Opinto-ohjauksella tuetaan ja ohjataan koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvotaan valmistumisen jälkeisissä valinnoissa. Opiskelijaa ohjataan toimimaan opiskelijayhteisössä, kehittämään opiskelutaitoja ja itsetuntemusta sekä arvioimaan omaa toimintaa. Ohjaus auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja seuraamaan omia opintojaan sekä ottamaan vastuun niistä. Opiskelija saa ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa ja ammatillisessa suuntautumisessa ja häntä tuetaan myös henkilökohtaisesti kasvussa ja kehityksessä.

Opinto-ohjaukseen osallistuvat mm. erityisopettaja, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja kuraattorit. Opinto-ohjausta annetaan luokkatilanteissa, pienryhmissä ja yksilöohjauksena.

Mava – Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan järjestää opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tällaista toimintaa ovat valmistavat koulutukset, joiden kautta opiskelijat voivat parantaa valmiuksiaan tai valmistautua ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen.

MAVA -koulutus on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille maahanmuuttajille, jotka aikovat myöhemmin hakea ammatilliseen koulutukseen ja haluavat saada ammatin Suomessa. Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Kajaanin lukio

Kajaanin lukio muodostaa yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen. Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka tarjoaa erinomaisen pohjan kaikkeen jatkokoulutukseen. Kajaanin lukiossa toimii yleislinjan lisäksi kuvataide- ja musiikkilinja sekä etälukioperiaatteella toimiva aikuislinja. Lukion monipuolinen kurssitarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi suuntautua opinnoissaan yksilöllisesti jatko-opintojen ja työelämän kannalta hyödyllisellä tavalla.

Vieraskielisillä opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella oppiainetta äidinkieli ja kirjallisuus suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) mukaan. Muuten he opiskelevat lukiossa kuten suomalaisetkin opiskelijat.

Opiskelija saa lukiossa ohjausta opiskeluun ja opinto-ohjelman suunnitteluun liittyvissä asioissa sekä jatko-opintoja ja tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja päätöksissä. Lisäksi opiskelija voi saada tukiopetusta oppimisensa tueksi. Opintojen etenemistä ja opiskelijan hyvinvointia tukee myös lukiossa toimiva opiskeluhuoltoryhmä.