Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää Kainuun kunnille sosiaali- ja terveyspalvelut perussopimuksen mukaisesti. Puolangan kunta vastaa itse sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista erilaisiin sosiaali- ja
terveyspalveluihin on säädetty lainsäädännössä ja palveluiden saamiselle voidaan asettaa lakiin perustuvia ehtoja (esim. Suomessa asuminen, kotipaikkaoikeus tai Suomessa työskentely).

Ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien yksilölliset tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, joten oikeus toimeentulotukeen arvioidaan kunkin hakijan kohdalla erikseen. Niin ikään julkisessa terveydenhuollossa palveluiden maksullisuuteen ja oikeuteen saada terveydenhuoltopalveluja vaikuttavat ulkomaalaisen ja maahanmuuttajan yksilöllinen tilanne (mm. asumisen vakinaisuus, lähtömaa, sairaanhoito- ja sosiaaliturvasopimus maiden välillä, kiireellisyys ja terveyspalveluiden välttämättömyys, ikä).

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: http://sote.kainuu.fi/index.asp