Kela

Kela on vastuussa Suomessa asuvien ihmisten perusturvasta. Maahanmuuttajalla on oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan silloin, kun hän asuu pysyvästi Suomessa.

Maahanmuuttajalla täytyy olla oleskelulupa vähintään vuodeksi, jotta häntä voidaan harkita Suomen pysyväksi asukkaaksi. Maahanmuuttajan ensisijaisen kodin täytyy olla Suomessa, jotta hän voi turvautua suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään, ja hänen täytyy myös tällöin viettää suurin osa ajastaan Suomessa.

Jos maahanmuuttaja on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, hän saa Kelan sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin.

Kelalla on useita eri tukimuotoja, kuten esimerkiksi erilaiset perhe-etuudet, opiskelijoiden tuet, työmarkkinatuki, kansaneläke, asumistuki, sairaanhoidon korvaukset ja sairauspäivärahat, vammaistuet, kuntoutuspalvelut ja -tuet sekä perhe-eläke.

Mikäli maahanmuuttaja on sitoutunut kotoutumissuunnitelmaan, hän saa työmarkkinatukea Kelalta maahanmuuttajan kotoutumistuen muodossa. Kotoutumistukea maksetaan kotoutumissuunnitelman ajan (yleensä kolme vuotta ja erityistapauksissa viisi vuotta). Maahanmuuttaja voi hakea työmarkkinatukea mistä tahansa Kelan toimistosta Suomessa.

Kela: Maasta- ja maahanmuutto:
http://www.kela.fi/maasta-ja-maahanmuutto