Kotoutumiskoulutukset

Kainuun ELY-keskus järjestää yhteistyössä Kainuun TE-toimiston kanssa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta moduulimuotoisena. Kotoutumiskoulutusta järjestetään aikuisille, kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille.

Koulutus on pääsääntöisesti työvoimapoliittista koulutusta. Koulutukset järjestetään työvoimakoulutuksena ja ryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa. Kotoutumiskoulutuksen väliajoilla maahanmuuttajat ovat aktiivisesti työ- ja koulutuskokeiluissa tutustumassa suomalaiseen työelämään ja eri työtehtäviin tai koulutusaloihin.

Linkki Opetushallituksen sivuille, josta löytyvät maahanmuuttajien koulutusten opetussuunnitelmien perusteet: http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus

Kotoutumiskoulutusta järjestävät organisaatiot ovat laatineet yhteistyössä alueelliset kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelmat.

Alueelliset kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelmat:

Kotoutumiskoulutusten järjestäjät Kainuussa