TE-toimiston kotouttamispalvelut

Kainuun TE-toimisto toteuttaa kotouttamiseen liittyviä palveluja kotoutumislain mukaisesti koko Kainuun alueella. Kainuun TE-toimistoon kuuluu Kainuun työvoiman palvelukeskus Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Palveluja toteutetaan yhdessä myös muiden sidosryhmien kanssa.

TE-toimiston tarjoamissa palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan koulutuksen avulla osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.

Erityisesti maahanmuuttajalle tarkoitettuja alkuvaiheen kotoutumispalveluja ovat: maahanmuuttajan ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus.

Kotoutumiskoulutuksiin ohjautuminen

Alkukartoituksesta maahanmuuttaja saa ohjauksen kotoutumista edistävään palveluun, joka useimmiten on kotoutumiskoulutus.

Kotoutumiskoulutusten jälkeen

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttajia ohjataan joko suoraan työmarkkinoille, ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai omaehtoiseen koulutukseen, jota mahdollisuuksien mukaan tuetaan työttömyysetuudella.

Lisätietoja