Materiaalilinkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä ja nettisivustoja

Koulutus ja ohjaus

Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointiin. (www.oph.fi/download/46538_Arvaanko_vai_arvioinko.pdf)

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko (www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf)

Maahanmuuttajien koulutusten opetussuunnitelmien perusteet (perusopetukseen, ammatilliseen perusopetukseen ja lukiokoulutukseen valmistavat koulutukset sekä kotoutumiskoulutukset). (www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus)

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen. (www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset)

Yleiset kielitutkinnot (YKI) (www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot)

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulimallin alueellinen ulkoinen arviointi: Hieman hiomalla timantiksi. (urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-553-1)

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistaminen -kirja. (blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Maahanmuuttajan-osaamisen-tunnistaminen-Palmenian-julkaisu-2010.pdf)

Opiskelutaidot ja työelämäviestintä. (www.hyria.fi/files/1052/Ammatillinen_viestinta.pdf)

Laaja valikoima opiskelumateriaaleja. (www.kotisuomessa.fi)

Edu.fi -sivustolle koottua tietoa ja oppaita erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista. (www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus)

Linkkiapaja, oppimateriaaleja verkosta. (http://linkkiapaja.edu.fi/oph/search.html)

Monikulttuuriseen opetukseen liittyvä informaatioaineisto. (www.oph.fi/download/138123_Maahanmuuttaja_opetusryhmassani.pdf)

ABC-matikka tarjoaa tukea matematiikan opetuksessa aikuisille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille. (hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1652/#Description_Tab__view)

Sankariainesta – kolmen lukiolaisen tarina on lyhytdokumentti kolmesta Tikkurilan lukion opiskelijasta. (hyvatkaytannot.oph.fi/?Module=practice&File=practice&Action=View&ID=1447&q=3d6d470d122f8fda617b19ae0436c101#Videos_Tab__view)

Opintopolku on kehittyvä palvelu, josta löytyy tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa.  Yhteishaku tapahtuu tätä kautta. Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. (opintopolku.fi)

Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. (ktl.jyu.fi/img/portal/7775/G036.pdf)

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan -julkaisu. (www.tem.fi/files/38995/TEMjul_5_2014_web.pdf)

Koulutuksesta työelämään – yhtäläiset mahdollisuudet maahanmuuttajille. (blogs.helsinki.fi/koulutuksesta-tyoelamaan/files/2010/11/Maahanmuuttajataustaisen-ohjaus-koulutuksessa-ja-tyoelamassa-Palmenian-julkaisu-20101.pdf)

Oppisopimuskoulutuksen esittelysivusto (www.oppisopimus.net)

Tuetun oppisopimuskoulutuksen opas (https://www.jao.fi/loader.aspx?id=35960f24-fd4a-4bf4-a33e-fa6967f77ca3).

Kajaanin kaupungin monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelma/Perusopetus. (www.kajaani.fi/Tiedostot/G3_tiedostot/Perusopetus/Monikulttuurisuustaitojen%20kehittamissuunnitelma%202012.pdf)

Kajaani multicultural learning, kahdeksalla kielellä (kajaanimcl.info/wordpress/)

Kajaanin kaupunki, monikulttuurinen opetus. (www.kajaani.fi/Koulutus/Perusopetus/Perusopetukseen-valmistava-opetus/)

Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille, 5 kielellä (samalleviivalle.fi/opas/)

VaSkooli-hankkeen tuottama julkaisu: Mutkat suoriksi ja nivelet notkeiksi (www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat/etusivu/mutkat_suoriksi_7mt.pdf)

Kysymyksiä kohtaamassa – opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville. (www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=116905&GUID=%7BCE4AD65E-B288-44B8-A403-7C0468652E83%7D)

Avaimet kestävään opiskelu- ja työkykyyn -esite (www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/ohjeita_ja_ideoita/videot_vinkkeja_oppilaitoksiin_tyopaikoille/Documents/Vinkkilista.pdf)

Siirtolaisuusinstituutti on koonnut sivuilleen opintoaineistoa yläkouluille ja lukioille. 
(www.migrationinstitute.fi)

SORA-lainsäädäntö opiskelijavalinnoissa (www.oph.fi/download/148884_Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen.pdf)