Alkukartoitus ja -haastattelu

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut
kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat.

ALKUKARTOITUS TE-TOIMISTON ASIAKKAINA OLEVILLE

TE-toimiston asiakkaana oleville maahanmuuttajille tehdään alkukartoitus, jossa sovitaan yksilöllisistä kotoutumista edistävistä palveluista.

Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu

Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet:

•   luku- ja kirjoitustaito
•   suomen ja ruotsin kielen taito
•   opiskelutaidot ja – valmiudet
•   aikaisempi koulutus ja työkokemus
•   erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet
•   omat työllistymis- ja koulutustoiveet
•   elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet

Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään alkuhaastattelun yhteydessä, työnhaun alkaessa. Maahanmuuttaja itse on olennainen toimija kotoutumissuunnitelman laatimisessa.

Alkuhaastattelun jälkeen maahanmuuttaja ohjataan ostopalveluna hankittuun kotoutumislain mukaiseen alkukartoitukseen.

ALKUKARTOITUS HENKILÖILLE, JOTKA EIVÄT OLE TE-TOIMISTON ASIAKKAITA

Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tuottavat osana maahanmuuttajien palveluneuvontaa alkukartoituksen niille Kajaanissa asuville maahanmuuttajille, jotka eivät kuulu TE -toimen alkukartoitusten piiriin. Alkuhaastattelun perusteella asiakas ohjataan tarvittaessa kieliarvioon Kaukametsän opistoon.

Linkkejä