Elinkeinot, yrittäjyys ja työllistyminen

Tavoitteena on turvata hallitut työmarkkinat sekä yhtäläiset oikeudet kaikille työntekijöille kansainvälistyvillä ja avoimilla työmarkkinoilla. Työperäinen maahanmuutto nähdään osana osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista koko Kainuun alueella. Maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.

Palkkatuki

Työnantaja voi saada palkkatukea, kun hän palkkaa työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän työllistymistä, ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa. TE-toimisto päättää myös tuen suuruuden ja ajanjakson tapauskohtaisesti.

Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Palkkatukea voivat saada:

  • yritykset
  • muut yksityisen sektorin työnantajat, kuten yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet
- kunnat ja kuntayhtymät

Lisätietoa

www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/tukea_rekrytointiin/palkkatuki/

Työkokeilu

Työkokeilun tavoitteena on selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle ja uralle tai tukea paluuta työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
- asiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatinvaihtoa
- kokeilun avulla voidaan selvittää, olisiko yrittäjyys asiakkaalle sopiva uravaihtoehto
- jos asiakas on ollut pitkään poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, työkokeilun tavoitteena on selvittää, minkälaista tukea asiakas tarvitsee päästäkseen takaisin työhön

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu kestää enintään 12 kuukautta. Samalla työnantajalla työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta. Jos työkokeilun järjestää kunta, työtä voi kokeilla enintään kuusi kuukautta samaa työtehtävää.

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella tilanteesta riippuen. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä

Lisätietoa

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/tyokokeilu/index.html

Yritys-Suomi


Yritys-Suomi Kainuu on osa valtakunnallista Yritys-Suomi-toimintamallia. Tavoitteena on taata, että yritykset ja yrityksen perustajat saavat palveluita tasapuolisesti ja yhtäläisin perustein koko maassa mahdollisimman vaivattomasti ja saman toimintamallin pohjalta. Yrityssuomi.fi -verkkopalveluun on koottu kaikki olennainen tieto niin yrityksen perustamista suunnittelevalle kuin jo toimivalle yrittäjälle.

Lisätietoa

www.yrityssuomi.fi

ELY-keskus

ELY-keskukset ovat vastuussa maahanmuuttajien kotouttamistyöstä. Keskukset pyrkivät vahvistamaan etnistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Alueellisella tasolla ELY-keskukset toimivat pakolaisten vastaanoton parissa sekä huolehtivat heidän sijoittamisesta kuntiin.

ELY-keskukset tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. ELY-keskuksen tavoitteena on nopeuttaa erityisesti pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja pääsyä ulkomaisille markkinoille mm. tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja käytännön apua vientistrategioiden laatimisessa.

Lisätietoa

http://www.ely-keskus.fi/

Intotalo


Yrittäjyyden valmennuskeskus Intotalon tarjoaa yrittäjyysvalmennusta. Asiantuntijoina toimivat itse yrittäjäkokemusta omaavat valmentajat ja valmentajaverkostossa on mukana myös maahanmuuttajayrittäjiä. Valmennusten kielinä ovat suomi ja englanti, mahdollisuus myös venäjän ja kurdinkieliseen yritystoiminnan ohjaukseen.

Lisätietoa

www.yrittäjävalmennus.fi