Varhaiskasvatus ja perusopetus

Varhaiskasvatus

Kaikissa Kainuun kunnissa maahanmuuttajataustaisen alle kouluikäisen lapsen kotoutumista tuetaan päivähoidossa. Kunnissa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma ovat toimeenpanevia asiakirjoja, jotka linjaavat kunnassa tarjottavia palveluja.

Kotoutuminen uuteen kasvu- ja elinympäristöön ja lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttävät yhteistyötä eri viranomaistahojen ja perheen välillä. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen oppimista.

Kajaanissa varhaiskasvatuksen tulosalue huolehtii siitä, että lasten lakisääteistä päivähoitoa ja esiopetusta on saatavissa kunnan järjestämänä ja valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, kuin Kajaanissa esiintyvä tarve edellyttää. Varhaiskasvatus koostu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Päivähoito toimii lasten ja lapsiperheiden yksilöllisiä tarpeita ja kulttuuritaustaa kunnioittaen, huomioiden perheiden tasapuolisen kohtelun. Kajaanin päivähoito- ja esiopetuspalvelut luovat osaltaan turvallisen ja halutun kasvu- ja asuinympäristön lapsille ja lapsiperheille. Kajaanin päivähoito perustuu vahvaan varhaiskasvatuksen osaamiseen.

Kajaanin kaupungissa toimii varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori.

Perusopetus

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille (suomi toisena kielenä -oppilaat) annettavat tukitoimet koostuvat lähinnä tukiopetuksesta. Tarvittaessa opetustoimi voi saada erillisavustusta Opetushallituksesta suomi toisena kielenä -opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen.

Kajaanin kaupungissa maahanmuuttajaoppilaita on määrällisesti eniten ja kaupungin perusopetuksessa toimii sekä valmistavan opetuksen luokat että tukiluokat.

Maahanmuuttajaopetuksen tukena toimii perusopetuksen maahanmuuttajatyön koordinaattori. Lisäksi Kainuun Opisto tarjoaa perusopetusta aikuisille maahanmuuttajille.