Materiaalilinkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä ja nettisivustoja

Tietoa monikulttuurisuudesta

Suomi.fi -sivustolla laaja linkkilista maahan- ja maastamuutosta. (www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/maahan-_ja_maastamuutto/?services&keyword=maahanmuuttajat)

MOTY Monikulttuurisuus työyhteisössä -projektin tuottama materiaali käsitteistä. (estudio.edupoli.fi/moty/index.asp?bid=111&book=MoTy&id=715&kat=Etusivu)

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä – Esimerkkejä järjestöjen ja viranomaisten yhteistyöstä kotouttamisessa. (www.tem.fi/files/38415/Kumppanuutta_kotouttamisen_kentilla.pdf)

Kun kulttuurit tulevat tiskille – opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa. (www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90866/Opas_4_2013.pdf?sequence=2)

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. (www.tem.fi/files/38995/TEMjul_5_2014_web.pdf)

Vieraasta Veljeksi – kaksisuuntaista kotoutumista miehille on Miessakit ry:n julkaisema uusi kirja. (www.miessakit.fi/fi/miessakit_ry/julkaisut/vieraasta_veljeksi)

Edu.fi -sivustolta löydät tietoa kulttuurien kohtaamisesta. (www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurinen_koulu/kulttuurien_kohtaaminen)

Yhdenvertaisuus.fi -sivustolle on koottu laaja linkkikooste syrjinnästä. (www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/yes-yhdenvertaisuus_etusijalle/tyo-ja_elinkeinoelaman_yhdenver/materiaaleja_tyoyhteisoille/)

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komission (ECRI) raportti Suomen syrjintätilanteesta. (www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Finland/FIN-CbC-IV-2013-019-FIN.pdf)

Tietoa maahanmuuttoon liittyvistä elämäntilanteen muutoksista aiheutuvista vaikeuksista. (www.e-mielenterveys.fi/vaikeat-elamantilanteet/maahanmuutto/maahanmuuttoprosessi/)