Materiaalilinkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä ja nettisivustoja

Selkokieli

Mitä on selkokieli? -esityksen avulla voit tutustua selkokielen perusasioihin. 
(bit.ly/13OpPBO)

Viesti perille – Selko-opas kunnille. Opas on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. (bit.ly/12RvLwd)

Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. (www.edu.fi/download/121984_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf)

Oph:n sivuille koottuja selkokielisiä ammatinvalintaoppaita. (www.edu.fi/ammattikoulutus/maahanmuuttajien_koulutus/verkkomateriaaleja_opetukseen/ammatinvalinta_ja_oppaat_tyoelamaan)