Materiaalilinkkejä

Tältä sivulta löydät hyödyllisiä linkkejä ja nettisivustoja

Työelämä

Työelämätietoa maahanmuuttajille SAK:n Petmo-projektin sivustolta. (www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo/)

Työelämän lupa- ja korttikoulutukset. (korttirekisteri.fi/?id=kortit)

Perehdymme monimuotoisuuteen – käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle. (yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/80e723facae796d3757f6db1a95c0fde/1380353959/application/pdf/114952/erilaisuussallitu.pdf)

Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen -opas (www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/ohjeita_ja_ideoita/Documents/vinkkeja_monikulttuurisen_nuoren_tukemiseen.pdf)

Samalle viivalle – Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. (samalleviivalle.fi/yhteistyomallit/)

Ymmärräks sää – työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutus. (tsl-fi-bin.directo.fi/@Bin/6d3fa1ed292bb6a1be7d3e5c9c88480c/1402898315/application/pdf/3327798/Ymm%C3%A4rr%C3%A4kss%C3%A4%C3%A4.pdf)

Suomeen opiskelemaan, Suomeen töihin! (www.tem.fi/files/38922/Suomeen_opiskelemaan_Suomeen_toihin!.pdf)

Guide to work in Finland (guidetoworkinginfinland.fi/E30/)

Opinpolut maasta maahan -hankkeessa on tuotettu ”Ammatillinen suomen kieli hoiva-alalla” -video havainnollistamaan ulkomailta rekrytoidun työntekijän kielitaitoa koulutuksen ja työnteon avulla. (youtu.be/KRdDqfYNgO8)

Opintopolut maasta maahan -hanke on tehnyt julkaisun, jossa keskitytään mm. siihen miten arvioida suoraan lähtömaasta rekrytoidun työntekijän kielitaito. (issuu.com/sataedu/docs/opinpolku_riitt__v____n_kielitaitoo)

Kaiken maailman osaajia -julkaisussa kerrotaan Pohjois-Karjalaan muuttaneiden ulkomaalaisten erilaisia tarinoita työllistymisestä ja kotoutumisesta. (books.ilmoitusvalmistus.fi/ekirja/ely/)