Poliisi

Poliisi tarjoaa lupapalveluita ja Suomessa oleskelun laillisuuden vakinaistamiseen liittyviä palveluita maahanmuuttajille. Ulkomaan kansalaisen ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntää maahanmuuttovirasto. Paikallispoliisi myöntää kuitenkin ensimmäisen oleskeluluvan Suomessa asuvien Suomen kansalaisten ulkomaalaiselle perheenjäsenille ja näiden naimattomille lapsille. Jatkolupaa määräaikaiselle oleskeluluvalle haetaan paikallispoliisilta.

Poliisi myöntää myös pysyviä oleskelulupia niille hakijoille, jotka ovat asuneet Suomessa neljä vuotta keskeytyksettä. Pohjoismaiden kansalaisten ei tarvitse hankkia viisumia tai oleskelulupaa Suomessa oleskellessaan tai työskennellessään.

Silloin, kuin pohjoismaiden kansalainen haluaa asua Suomessa yli kuusi kuukautta, hänen täytyy rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa. Oleskelulupaa koskevat hakemukset voidaan esittää poliisilaitoksella henkilökohtaisesti tai asianajajan kautta. Oleskelulupaa hakeneiden henkilöiden täytyy kuitenkin käydä poliisilaitoksella ennen varsinaista päätöksentekoa.

Paikallispoliisi on vastuussa myös EU-kansalaisten oleskeluoikeuden rekisteröinnistä. Lisäksi poliisi päättää oleskelukortin myöntämisestä EU-kansalaisten perheenjäsenille silloin, kun perheenjäsen ei ole EU-kansalainen. Paikallispoliisi voi myöntää myös henkilöllisyyskortteja ja vaihtaa EU:ssa tai ETA-maassa saadun ajokortin.

Oulun poliisilaitos aloitti toimintansa 1.1.2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 16 poliisiasemalla.

Lisätietoja